Prezes: Norbert Wildau
Naczelnik: Klaudziusz Kandora
Skarbnik: Rudolf Ochman
Sekretarz: Eugeniusz Sklorz
Gospodarz: Reinold Zajac


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczacy: Norbert Kandora
Sekretarz: Andrzej Maciol
Czlonek: Norbert Gryga


Członkowie OSP:

Norbert Wildau
Klaudiusz Kandora
Rudolf Ochman
Rajnold Zając
Eugeniusz Sklorz
Norbert Kandora
Andrzej Macioł
Marcin Ryszka
Marek Ryszka
Martin Wildau
Arkadiusz Woźnik
Rajnold Zacha
Eryk Zając
Martin Zając
Franciszek Macioł
Robert Zając
Roman Zając
Kamil Gaida
Piotr Gryga
Martin Jośko
Damian Kompała
Joachim Kompała
Michał Kompała
Andrzej Zacha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Copyright © 2011 Rzedowice.pl | Designed by Arkadiusz W. | Power by HTML + CSS